Hållbar hemtjänst i Sundsvall

Vi arbetar för att våra tjänster ska levereras med ansvar för miljön. Det gör vi på alla nivåer och det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete.  Under 2017 tog vi ett stort steg framåt när vi införskaffade elcyklar och elbilar. Det var också året vi fick utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” från Sundsvalls kommun. 

Vid våra transporter

Stor del av vår arbetstid går till att förflytta oss mellan er kunder. Vi har ett stående arbete att minimera den här tiden då den ej ger något värde för dig som kund. Det är också här vi kan göra en stor insats för miljön.

Alla bilar förutom en i vår bilpark är eldrivna till 100 %. Varför har vi då en bil som ej är eldriven? Vi behövde en med tillräckligt lastutrymme  för att frakta våra elcyklar och därmed möjliggöra att använda elcyklar i högre grad. 

Vi har flera elcyklar som används där avstånden tillåter – det ger oss vardagsträning och frisk luft samtidigt som det har minimal påverkan på miljön. Våra cyklar har dubbdäck vintertid för att kunna användas året runt. 

Vi tvättar våra bilar i en miljömärkt biltvätt. 

Vi uppmuntrar till hållbara resor både under arbetstid och utanför. 2017 fick vi utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” från Sundsvalls kommun.

 

I våra lokaler och inom hemtjänstarbetet

Vi tvättar våra arbetskläder på plats i lokalen och har därmed inte några transporter. 

Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.

Vi använder flergångsprodukter istället för engångs i högsta möjliga mån.  

Vi sorterar vårat hushålls- och matavafall och försöker minimera användningen av plast. Vi sorterar med glädje våra kunders hushålls- och matavfall om det önskas. Vi tycker att det är extra roligt att om våra kunder vill – kan vi som arbetar på Drakstadens Omsorg göra en stor insats på det här området!  

Vi använder digitala lösningar i högsta möjliga mån och minimerar därmed pappersanvändningen. Vi har exempelvis våra arbetsbeskrivningar i en app i vår arbetstelefon.

Vid inköp använder vi gärna flergångskassar till att bära hem maten och tygpåsar till frukt samt grönsaker på lösvikt. 

Vi använder miljömärkta och miljödeklarerade produkter i den mån det är möjligt. Exempelvis är våra dammsugare miljömärkta. 

Vi arbetar också för att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget och i samverkan med andra, genom att kontinuerligt väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. 

Vi tycker att det är extra roligt att om våra kunder vill – kan vi som arbetar på Drakstadens Omsorg göra en stor insats!