Arbetssätt inom vår hemtjänst

Vår hemtjänst genomsyras av vår värdegrund: Kvalitet, Resultat, Ansvar och Medmänsklighet (KRAM). Vårt mål är att våra kunder ska vara så självständiga som är möjligt genom att uppmuntras till att utföra så mycket de kan på egen hand. Vi vill vara Sundsvalls bästa hemtjänst för dig.

Stjärnmärkning – för att höja vårt arbete med kunder som har demenssjukdom

Vår verksamhetschef Jenny har genomgått en utbildning som stjärninstruktör hos svenskt demenscentrum för att vi ska förbättra vårt arbetssätt inom hemtjänsten med kunder som har demensproblematik. Vi har den första stjärninstruktören som finns i Sundsvall, vilket är ett naturligt led för vår hemtjänst arbete för att förbättra omsorgen för personer som har demensproblematik.  Utbildning av hela arbetsgruppen pågår och vi kommer berätta när vi uppnått en stjärnmärkning.

Kontinuitet

Kunden känner oss och vi känner kunden. Vi strävar efter att hålla nere antalet personer som besöker våra kunder. Vår hemtjänst är uppdelad i två  mindre grupper, där ena gruppen hjälper hjälper kunder i centrala Sundsvall och den andra stödjer kunder på Alnö med omnejd. Du som kund har två personer från oss som du träffar mest, sedan när dessa två är lediga får du stöd av någon annan i din grupp.  Vi mäter kontinuiteten kontinuerligt och vidtar åtgärder vid behov för att säkerställa att du känner dig trygg med personerna som hjälper dig.

Kontaktperson

En från oss får ett speciellt ansvar för att vara din samordnare, den personen kallas kontaktperson. Kontaktpersonen är den från oss som du känner bäst och som du träffar mest. Kontaktpersonen är länken mellan kund, anhöriga, övrig vårdpersonal och kommunens handläggare så att kontaktpersonen får ett helhetsperspektiv. Detta gör att kommunikationen blir tät och minskar risken för att vi missar något. Alla kontaktperson har extra tid avsatt för handledning.

Genomförandeplan

Tillsammans med kunden skriver vi en genomförandeplan som gör det tydligt vilken hjälp som ska ges och hur den ska utföras. I genomförandeplanen framgår också kundens mål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Genomförandeplanen är kundens främsta verktyg för att ha inflytande och utforma hur stödet ska utföras och ett viktigt arbetsverktyg för oss. Genomförandeplanen skapar vi efter att kunden fått ett biståndsbeslut om hemtjänst från Sundsvalls kommun. Ibland gör vi planeringen innan vi startar med din hemtjänst och ibland efter att den varit igång i cirka två veckor, det är utifrån vad som passar dig bäst.

Kommunikation 

Vi finns alltid tillgängliga för dig. Om inte din kontaktperson finns på plats eller är hos en annan kund går det alltid att nå någon annan hos oss. Ring oss, maila oss, skicka ett SMS eller kom förbi. Se våra kontaktuppgifter till vår hemtjänst i Sundsvall här.

Dokumentation

Vi dokumenterar löpande händelser av vikt och olika kontakter som har tagits. Dokumentationen för kundens hemtjänst sker i Sundsvalls kommuns system som är avsett för detta.